Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 11. února 2017 si připomeneme památku Panny Marie Lurdské, při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných, je to zároveň Světový den nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání. Svátost nemocných bude společně udělována při mši svaté 11. února v 18.00 a 12. února v 7.30.