Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků.

Úterý: v 19.00 v se koná v prelatuře kláštera koncert z cyklu Břevnovská nocturna, Tereziánským sálem budou znít slavné operní árie.

Pátek: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta.

Sobota: památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných. Při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných při mši svaté, a sice 11. 2. v 18.00 a 12. 2. v 7.30. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

Výsledky Tříkrálové sbírky: zde u sv. Markéty jsme vybrali 47.593Kč. Z této částky můžeme žádat až o 30.000Kč, přičemž částka bude zatím rozdělena mezi Adopci na dálku v naší farnosti a kongregaci Misionářek lásky. Všem dárcům děkujeme stejně tak všem, kdo jste TS organizovali a při sbírce pomáhali.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha