Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Pavla Miki a druhů, mučedníků.

Úterý: v 19.00 v se koná v prelatuře kláštera koncert z cyklu Břevnovská nocturna, Tereziánským sálem budou znít slavné operní árie.

Pátek: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta.

Sobota: památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných. Při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných při mši svaté, a sice 11. 2. v 18.00 a 12. 2. v 7.30. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti.

Výsledky Tříkrálové sbírky: zde u sv. Markéty jsme vybrali 47.593Kč. Z této částky můžeme žádat až o 30.000Kč, přičemž částka bude zatím rozdělena mezi Adopci na dálku v naší farnosti a kongregaci Misionářek lásky. Všem dárcům děkujeme stejně tak všem, kdo jste TS organizovali a při sbírce pomáhali.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti