Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý 21. února 2017: ve 20.00 modlitba Taizé, připravili studenti VŠ (po setkání v Lotyšské Rize).

Sobota 25. února 2017: Farní ples.

Neděle 26. února 2017: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti, po mši sv. příprava popela z ratolestí před Vojtěškou, odpoledne masopustní program pro děti v prelatuře kláštera.