Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Popeleční středa: den přísného půstu od masa a od jakékoli záliby. Mše sv. s udílením popelce v 7.00, 16.00 (výuka náboženství) a v 18.00.

Pátek je 1. v měsíci: od 16.00 možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti, 17.00 požehnání, 17.15 pobožnost křížové cesty, 18.00 mše svatá.

Neděle je I. postní: v 15.00 na faře se koná setkání seniorů. Zastavíme se nad smyslem doby postní, cyklem biblických čtení, tradicemi atp.

Po celou dobu postní se budou konat pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15. Je možné se přihlásit na vedení této pobožnosti, a sice v sakristii.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání bude Boží slovo následující neděle formou Lectio divina, tento způsob četby Písma je naší benediktinskou specialitou. Čas adorací je volený tak, aby mohli přijít i ti, kteří jsou do večera zaměstnaní prací nebo starostí o rodinu.

Od středy také budou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely.