Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V aktuálním čísle Katolického týdeníku (č. 7) najdeme v příloze Pražská arcidiecéze rozsáhlý článek o našem farníkovi prof. Juraji Straussovi. Stalo se tak u příležitosti jeho 100. narozenin, které oslavil 18. ledna t.r.

Prof. Strauss je významnou osobností naší vědy a dějin státu. Přináší nám jedinečné svědectví své vlastní konverze, prohloubení víry a duchovního života. Při rozhovoru s ním člověk vnímá, jak křesťanská víra v Boha, víra v poznaného Ježíše Krista, dokáže bytostně prostoupit lidský život, a tak prohloubit krásu lidské duše. Pan prof. Strauss by se jistě hněval: „To neříkejte…, já jsem jen obyčejný člověk.“ Ale právě tento pokorný postoj muže vzdělaného a za II. světové války statečně bojujícího za svobodu Evropy je nanejvýš inspirativní pro dnešní dobu. Jsme rádi, že na Břevnově můžeme čerpat z víry a moudrosti pana prof. Juraja Strausse, i když v současnosti jen na dálku, ale jak i on sám říká: „Jsem stále s vámi, stále myslím na Břevnov.“ Ano, potvrzuji, vždy se pan profesor zajímá o aktuální dění… Pane profesore, jsme stále s Vámi i my! Děkujeme! Děkujeme za Vás a Vaše modlitby.

ke stažení: IN: Katolický týdeník č. 7/2017

P. Václav