Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 13. března 2017 si připomeneme 40. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších filosofů 20. století prof. Jana Patočky. Mše svatá začíná v 18.00 v bazilice sv. Markéty.