Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O I. neděli postní při mši svaté v 9.00 přijmeme mezi ty, kteří očekávají křest dva naše katechumeny Barboru Kolarčíkovou a Martina Pytlouna. Mysleme na ně a jejich kmotry v modlitbě.

Další obřady přípravy katechumenů prožijí 25. března 2017 v 18.00.