Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 15.00 na faře se koná setkání seniorů. Zastavíme se nad smyslem doby postní, cyklem biblických čtení, tradicemi atp.

Po celou dobu postní se budou konat pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Protože v době postní máme věnovat více času modlitbě, zveme na Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání bude Boží slovo následující neděle formou Lectio divina, tento způsob četby Písma je vlastní naší benediktinské tradici. Čas adorací je volený tak, aby mohli přijít i ti, kteří jsou do večera zaměstnaní prací nebo starostí o rodinu.

Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. V době postní máme věnovat více času také almužně a postu. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely.

Následující týden se konají v klášteře duchovní cvičení. Prosíme tedy, abyste v klášteře vyřizovali jen naléhavé záležitosti. V rámci exercicií zveme na ranní mše svaté spojené s ranními chválami v 7.00.

V pondělí 13. března 2017 si připomeneme 40. výročí úmrtí prof. Jana Patočky, jednoho z nejvýznamnějších filozofů 20. století a jednoho z prvních mluvčí Charty 77. Tímto datem ale také vzpomeneme tatínka jedné z nás, paní Františky Sokolové. Prof. Patočka je pohřbený na našem hřbitově a jeho pohřeb se stal významným aktem protikomunistického odporu. Za jeho život a dílo poděkujeme v den výročí 13. 3. 2017 mší sv. v 18.00 u sv. Markéty.  

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti