Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

III. neděle postní (19. 3. 2017)

Po celou dobu postní se konají pobožnosti křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15.

Postní páteční adorace, každý pátek od 20.00 do 21.00, tématem letošních rozjímání je Boží slovo následující neděle formou Lectio divina.

Pondělí: slavnost sv. Josefa.

Úterý: svátek Zesnutí sv. Benedikta. V tento den v 11.00 se koná pohřeb zemřelého prof. Juraja Strausse. Jménem rodiny děkujeme za všechny modlitby a účast, kterými jste zvláště v posledních letech p. profesora Strausse doprovázeli.

Sobota: slavnost Zvěstování Páně, při večerní mše svaté proběhne další z příprav katechumenů naší farnosti na přijetí iniciačních svátostí.   

Neděle: IV. neděle postní – radostná: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Příští víkend se koná Bazar dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček ve Vojtěšce. Příjem darovaných věcí: pátek 17.00-18.00. Prodej v sobotu: 9.00-11.00 a v neděli: 8.30-10.30. Výtěžek bude věnován na postupnou opravu farních prostor během letošního roku.