Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí čtenáři,

prvního dubna, tj. na tzv. Apríla, zde byl publikován článek o volbě nového opata Břevnovského kláštera. Cílem aprílových žertů sice bývá někoho „napálit,” v tomto případě však množství čtenářů, kteří vzali zprávu vážně, přerostlo únosnou míru, a tak byl článek z webu stažen. Zároveň tak uvádím na pravou míru informace v něm obsažené:

V Břevnově k žádné volbě opata nedošlo, současný převor administrátor Prokop Petr Siostrzonek se do Broumova nestěhuje a jedinou pravdivou informací z celého článku tak zůstává fakt, že ve sklepeních kláštera v Broumově odpočívá několik mumií.

Děkuji za pochopení, autor aprílového žertu

Honza Adamus

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha