Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele kláštera.

Úterý: svátek sv. Marka, evangelisty v 19.00 v Tereziánském sále se koná Velikonoční koncert z cyklu Břevnovská nocturna.

Sobota: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Sobota 6. května 2017: v 16.00 první přijetí svátosti smíření dětí naší farnosti. V 17.20 rozjímavá modlitba růžence v rámci 100. výročí fatimského zjevení. 

Neděle 7. května 2017: mše sv. v 9.00 s 1. svatým přijímáním dětí naší farnosti.

Přinášejme do sakristie také postní kasičky do konce měsíce dubna.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti