Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den Ježíšova vjezdu do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Vládnout znamená sloužit druhým… Živé ratolesti, s nimiž dnes přicházíme do kostelů, znamenají radost, ale s vědomím, že Bůh přichází za nás dát svůj život. Nový život je vždy spojený s obětí… 

Vzal na sebe přirozenost služebníka. (list Filipanům 2, 7)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha