Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den Ježíšova vjezdu do města Jeruzaléma, ne, aby triumfoval, ale aby se sklonil k člověku. Vládnout znamená sloužit druhým… Živé ratolesti, s nimiž dnes přicházíme do kostelů, znamenají radost, ale s vědomím, že Bůh přichází za nás dát svůj život. Nový život je vždy spojený s obětí… 

Vzal na sebe přirozenost služebníka. (list Filipanům 2, 7)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti