Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos 23. duben – slavnost sv. Vojtěcha – připadá na neděli velikonoční. Liturgicky mají všechny neděle velikonoční přednost. Proto sv. Vojtěcha musíme oslavit jindy. Ježíšovo velikonoční dílo spásy je to nejdůležitější v životě církve i každého jednotlivého člověka. II. neděle velikonoční (letos 23. duben) je tzv. Nedělí Oktávu velikonočního, tzn. že Zmrtvýchvstání Páně slavíme po osm dní. Velikonoce letos tedy končí 23. dubna 2017 a následující den, tj. 24. dubna 2017 začíná doba velikonoční. Proto slavnost sv. Vojtěcha překládáme na první možný následující den, tedy 24. dubna 2017. Vzpomeneme na našeho zakladatele s prosbou o přímluvu za Břevnov a celou naši zemi. Sv. Vojtěch před 1020 lety vydal svědectví víry až do krve. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.  

Další zprávu k tomuto tématu najdete ZDE.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti