Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

neděle 9. dubna – Květná neděle

7.30     mše svatá s žehnáním ratolestí

9.00     mše svatá s žehnáním ratolestí

18.00    mše svatá

 

úterý 11. dubna – úterý Svatého týdne

7.00     mše svatá

18.00    mše svatá s udělováním oleje katechumenů dvěma čekatelům iniciačních svátostí

 

čtvrtek 13. dubna – Zelený čtvrtek

Ranní bohoslužba v bazilice nebude.

(Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.)

Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

18.00    mše svatá na památku Večeře Páně

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

 

pátek 14. dubna – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00.

15.00    velkopáteční obřady

19.00    denní modlitba církve

– modlitba se čtením Bílé soboty

V tento den se nezpovídá.

 

sobota 15. dubna – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00.

20.30   velikonoční vigilie s udělováním iniciačních svátostí dvěma katechumenům.

V tento den se nezpovídá.

 

neděle 16. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00     mše svatá s žehnáním pokrmů

10.00    mše svatá s žehnáním pokrmů

18.00    mše svatá

V tento den se nezpovídá.

 

pondělí 17. dubna – Velikonoční pondělí

7.30     mše svatá

9.00     mše svatá zaměřená na děti

18.00    mše svatá

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti