Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni zdoláváme nějaké vrcholy, jsou jimi různé etapy života. Ježíšovo nanebevstoupení není zdoláním hory, ale návratem k Otci, k Bohu Otci. My se celým svým životem navracíme… k počátkům, k rodičům, k Bohu, lásce, radosti, naději, k sobě… Takový návrat znamená zdolat sebe sama a připustit zázrak, připustit, že ne vše máme ve svých rukou… Tak jako Nanebevstoupení lze chápat jen vírou.

Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Matouš 28, 20)