Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Slavností Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní novéna – obnovení života, přemýšlíme o darech Ducha svatého.

1. den – dar moudrosti.

Přijď, ó Duchu svatý, otevři naše srdce, aby lidské dovednosti a prostředky vedly vždy k věčnému cíli v Božím království.

2. den – dar rozumu.

Přijď, ó Duchu svatý, rozjasni naši mysl, abychom ve všech životních situacích nalézali tebe a smysl naší životní cesty.

3. den – dar rady.

Přijď, ó Duchu svatý, dej nám poznávat a správně se rozhodovat v dobrém i ve zlém, všechno totiž má svůj čas, abychom i my poznali tvou všemohoucnost.

4. den – dar síly.

Přijď, o Duchu svatý, posiluj nás v našich lidských slabostech (které se stále opakují), abychom neupadali do depresí a beznaděje.

5. den – dar umění.

Přijď, ó Duchu svatý, nauč nás vidět ve tvém stvoření umělecké dílo, které jsme povoláni chránit, abychom zachovali život svůj i našich dětí.

6. den – dar zbožnosti.

Přijď, ó Duchu svatý, otevři naše srdce k modlitbě, ty nám neustále nasloucháš, dej nám pevnou vůli setrvat v tobě, a tak neustále naslouchat i tobě.

7. den – dar bázně Boží

Přijď, ó Duchu svatý, otevři nám zrak, abychom viděli jen tebe jako jediného a pravého Boha, jedinou spolehlivou volbu na dnešním tržišti světa.

8. den – Přijď, ó Duchu svatý, Světlo našeho života, co je temné, projasňuješ.

9. den – Přijď, ó Duchu svatý, Lásko našeho života, co se zdá být mrtvé, oživuješ.