Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kteří organizovali Noc kostelů v naší farnosti, poděkování všem dobrovolníkům. Naši baziliku navštívilo 723 lidí.

Pondělí: památka sv. Romualda, opata.

Úterý: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, kněze.

Středa: památka sv. Aloise, řeholníka. Večerní mše svatá za + P. Aloise Kánského.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Sobota: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Neděle: při mši svaté v 9.00 poděkování za uplynulý rok, s rozšířeným farním setkáním po mši svaté, které se tentokráte za dobrého počasí bude konat za Vojtěškou formou pikniku. Občerstvení z vlastních zásob, nápoje budou zajištěny.

S koncem škol. roku v naší farnosti (tj. od 26. 6. včetně) také přecházíme na prázdninový pořad bohoslužeb u sv. Markéty.

Je třeba změnit způsob pravidelného úklidu našeho kostela. Dosavadní 3 skupiny měníme na 2 skupiny, a sice konvent a farnost jako celek (s personálních důvodů s ohledem na seniory naší farnosti). Vzadu je tedy dispozici rozpis úklidu kostela na 2. pololetí. Budeme si průběžně připomínat tuto nedílnou součást života ve farnosti. Děkujeme všem otevřeným srdcím…

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve.

Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.

Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti