Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Alexia, patrona břevnovského kláštera.

Středa: ve 20.00 se v bazilice koná varhanní koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu         Bach for All. Z toho důvodu nebude pravidelný úklid kostela po mši svaté. 

Sobota: svátek sv. Marie Magdalény.

Ve čtvrtek 27. července 2017 bude mimořádná mše svatá v 18.00 za + Ivana Moravce. 

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v dopoledních hodinách zemřel kard. Joachim Meisner, emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem. Vzpomínáme na něj zvláště v modlitbě, protože neúnavně pomáhal církvi v naší zemi v období komunistického režimu a vždy se cítil být s námi spřízněn. Naši republiku měl velmi rád a často ji navštěvoval (naposledy pohřeb kardinála Vlka, Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 2016, kde pronesl homilii). Několikrát jsme kard. Meisnera směli přivítat i v našem klášteře, dokonce i jako hostitelé jeho inkognito dovolené. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha