Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Alexia, patrona břevnovského kláštera.

Středa: ve 20.00 se v bazilice koná varhanní koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu         Bach for All. Z toho důvodu nebude pravidelný úklid kostela po mši svaté.  

Sobota: svátek sv. Marie Magdalény.

Ve čtvrtek 27. července 2017 bude mimořádná mše svatá v 18.00 za + Ivana Moravce.  

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v dopoledních hodinách zemřel kard. Joachim Meisner, emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem. Vzpomínáme na něj zvláště v modlitbě, protože neúnavně pomáhal církvi v naší zemi v období komunistického režimu a vždy se cítil být s námi spřízněn. Naši republiku měl velmi rád a často ji navštěvoval (naposledy pohřeb kardinála Vlka, Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 2016, kde pronesl homilii). Několikrát jsme kard. Meisnera směli přivítat i v našem klášteře, dokonce i jako hostitelé jeho inkognito dovolené.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti