Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Naši mladí se z letních táborů vrátili v pořádku, v pátek jsme večer poděkovali mší svatou a poprosili o požehnání pro jejich po-táborovou cestu do Slovinska. Mysleme na ně v modlitbě. 

Úterý: svátek sv. Jakuba, apoštola.

Středa: památka sv. Jáchyma a Anny.

Čtvrtek: památka sv. Gorazda a druhů. Večer bude mimořádně mše svatá v 18.00 za + Ivana Moravce, jehož hrob se nachází na našem hřbitově. 

Sobota: památka sv. Marty.

Po dnešní mši svaté v 9.00 se setkáme na farní kafe v „Občerstvení u sv. Jána,“ které má předznamenat otevření sýpky s podobným záměrem.