Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů. 

Úterý: památka sv. Alfonse z Liguori, zakladatele redemptoristů.

Pátek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Sobota: Františkán P. Benedikt Holota OFM, známý autor knih o duchovním životě, děkuje za 95 let života mší sv. v 15.00 u Panny Marie Sněžné. Protože se P. Benedikt částečně stará i o duchovní život v naší řeholní komunitě, mysleme na něj v modlitbě. 

Je to zároveň první sobota v měsíci, večer v 17.20 se modlíme rozjímavý růženec v rámci fatimského jubilea.

Neděle: svátek Proměnění Páně. 

Po dnešní mši svaté v 9.00 se setkáme na farní kafe v „Občerstvení u Jána,“ které má předznamenat otevření sýpky s podobným záměrem.