Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů.

Úterý: památka sv. Alfonse z Liguori, zakladatele redemptoristů.

Pátek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Sobota: Františkán P. Benedikt Holota OFM, známý autor knih o duchovním životě, děkuje za 95 let života mší sv. v 15.00 u Panny Marie Sněžné. Protože se P. Benedikt částečně stará i o duchovní život v naší řeholní komunitě, mysleme na něj v modlitbě.

Je to zároveň první sobota v měsíci, večer v 17.20 se modlíme rozjímavý růženec v rámci fatimského jubilea.

Neděle: svátek Proměnění Páně.

Po dnešní mši svaté v 9.00 se setkáme na farní kafe v „Občerstvení u Jána,“ které má předznamenat otevření sýpky s podobným záměrem.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti