Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás, ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a sv. Zdislavy, patronky rodin.

Každá lidská cesta má být cestou, po níž kráčí Bůh. Ať tedy na našich cestách nikdy nejsme sami, ať je z nás zřejmé, že s námi putuje Pán. Ať ho také na svých cestách vždy vyhledáváme i jeho společenství (zvláště v jeho den – neděli).

Každá lidská cesta má být obrazem našeho putování do věčnosti – jednou, až nás Pán zavolá. „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme!“ (Žalm  122). Ať jsou naše letní a prázdninové cesty občerstvením a povzbuzením k pevnější víře, že vše je v rukou Božích a každá cesta má svůj smysl. Proto pak bude i radostnější návrat domů. Přeji vám, abyste se vraceli ne unavení, ale radostní. Pak letní prázdninové cestování přineslo své plody…

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti