Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Úterý: památka sv. Norberta, biskupa.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší bazilice je v časovém rozmezí 18.00-23.45. Je třeba zajistit pořadatelskou službu, prosíme dobrovolníky, aby se hlásili u P. Václava nebo v sakristii, kde uvedou své jméno a mailovou adresu.

Sobota: v 9.00 celebruje biskup Tomáš Holub mši sv. u památníku v Lidicích na místě zbořeného kostela.   

Neděle: při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti. V 15.00 ve Vojtěšce se koná Farní setkání nad tématem 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Setkání vede br. Martin.