Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Úterý: památka sv. Norberta, biskupa.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. 

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší bazilice je v časovém rozmezí 18.00−23.45. Je třeba zajistit pořadatelskou službu, prosíme dobrovolníky, aby se hlásili u P. Václava nebo v sakristii, kde uvedou své jméno a mailovou adresu.

Sobota: v 9.00 celebruje biskup Tomáš Holub mši sv. u památníku v Lidicích na místě zbořeného kostela. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti. V 15.00 ve Vojtěšce se koná Farní setkání nad tématem 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Setkání vede br. Martin. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha