Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen se obracíme k Panně Marii v modlitbě litanií vždy v úterý, čtvrtek a sobotu.

Pondělí: památka sv. Bonifáce, patrona našeho kláštera.

Úterý: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Sobota: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Neděle: při mši sv. v 9.00 svátost biřmování bude udílet Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Doprovázejme našem biřmovance modlitbou.

Úterý 23. května 2017: v 19.00 v Tereziánském sále se koná další z koncertů cyklu Břevnovská nocturna.  

Čtvrtek 25. května 2017: slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná Svatodušní novéna, v rámci této novény se od 20.00 v bazilice koná modlitba v duchu komunity v Taizé.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti