Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Úterý: památka sv. Zdislavy.

Středa: svátek Navštívení Panny Marie.

Čtvrtek: památka sv. Justina, mučedníka.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 možnost eucharistické adorace, 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. V tento den v katedrále vstoupí do katechumenátu 4 kandidáti přijetí iniciačních svátostí. Provázejme je svou modlitbou.

Neděle: slavnost Seslání Ducha svatého.

Pátek 9. června 2017: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší bazilice je v časovém rozmezí 18.00-23.45. Je třeba zajistit pořadatelskou službu, prosíme dobrovolníky, aby se hlásili u P. Václava nebo v sakristii, kde uvedou své jméno a mailovou adresu.

Neděle 11. června 2017: při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti. V 15.00 ve Vojtěšce se koná Farní setkání nad tématem 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Setkání vede br. Martin. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti