Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Úterý: památka sv. Zdislavy.

Středa: svátek Navštívení Panny Marie.

Čtvrtek: památka sv. Justina, mučedníka.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 možnost eucharistické adorace, 17.45 požehnání a mše svatá. 

Sobota: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. V tento den v katedrále vstoupí do katechumenátu 4 kandidáti přijetí iniciačních svátostí. Provázejme je svou modlitbou. 

Neděle: slavnost Seslání Ducha svatého. 

Pátek 9. června 2017: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší bazilice je v časovém rozmezí 18.00−23.45. Je třeba zajistit pořadatelskou službu, prosíme dobrovolníky, aby se hlásili u P. Václava nebo v sakristii, kde uvedou své jméno a mailovou adresu. 

Neděle 11. června 2017: při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti. V 15.00 ve Vojtěšce se koná Farní setkání nad tématem 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Setkání vede br. Martin. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha