Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve dnech 8. – 16. srpna 2017 bude farní kancelář mimo provoz z důvodu malování. V naléhavých situacích užijte telefonické kontakty. Děkujeme za pochopení.