Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V předvečer památky sv. Dominika slavíme eucharistii za našeho arcibiskupa Dominika. Při dnešní večerní mši svaté užíváme mešní formulář „Za biskupa.” V předvečer jmenin našeho arcibiskupa Dominika myslíme v modlitbě na našeho pastýře, kterému jsme svěřeni, je nástupcem apoštolů. Prosíme za jeho apoštolskou službu naší diecézi, za dar zdraví, za vše, co pro své poslání  dnes potřebuje. Služba pražského arcibiskupa není „jen” péčí o diecézi, ale také svým způsobem povinností zastupovat celou církev v našem státě před veřejností, komunikovat se státní zprávou atp. Prosme o sílu a dary Ducha svatého pro tento nelehký a mnohdy nevděčný úkol. Jak sám otec arcibiskup říká, být pražským arcibiskupem je těžší než být politickým vězněm…