Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se 15. srpen 2017, slavnost Nanebevzetí Panny Marie. K tomuto datu patří i pouť v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Poutním dnem je vždy neděle, která je 15. srpnu nejblíže, letos tedy neděle 13. srpna 2017. V neděli tedy zveme na poutní mši svatou v 11.00 celebrovanou převorem-administrátorem kláštera P. Prokopem Siostrzonkem OSB. Sestry benediktinky zvou na také v neděli na slavnostní nešpory v 17.00.