Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátek Proměnění Páně (6. 8. 2017)

Úterý: památka sv. Dominika, kněze. V den jmenin otce arcibiskupa Dominika vzpomeňme na něj v modlitbě. 

Středa: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. V dnešní den slaví kulaté životní jubileum P. Prokop. Vzpomeňme na něj v modlitbě.

Čtvrtek: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. 

Pátek: památka sv. Kláry, panny.

Neděle: poutní den na Bílé Hoře, mše svatá bude v 11.00.