Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši sv. v 9.00 rozdávání knížek pro děti s první památkou na mši svatou – motivační nálepkou. Knížku dostávají děti, které s rodiči pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby v Břevnově. 

Úterý: památka Jména Panny Marie. Po večerní mši svaté následuje pravidelný úklid kostela od 18.30. Je vítán každý, kdo může přijít pomoct. 

Středa: památka sv. Jana Zlatoústého. V 16.00 mše svatá na zahájení školního roku.

Čtvrtek: svátek Povýšení svatého kříže. Při mši sv. v 7.00 složí své první časné sliby náš br. Bruno Maria. 

Pátek: památka Panny Marie Bolestné.

Sobota: památka sv. Ludmily, mučednice. 

Středa 20. září 2017: začíná výuka náboženství. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha