Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši sv. v 9.00 rozdávání knížek pro děti s první památkou na mši svatou – motivační nálepkou. Knížku dostávají děti, které s rodiči pravidelně navštěvují nedělní bohoslužby v Břevnově. 

Úterý: památka Jména Panny Marie. Po večerní mši svaté následuje pravidelný úklid kostela od 18.30. Je vítán každý, kdo může přijít pomoct.

Středa: památka sv. Jana Zlatoústého. V 16.00 mše svatá na zahájení školního roku.

Čtvrtek: svátek Povýšení svatého kříže. Při mši sv. v 7.00 složí své první časné sliby náš br. Bruno Maria.

Pátek: památka Panny Marie Bolestné.

Sobota: památka sv. Ludmily, mučednice.   

Středa 20. září 2017: začíná výuka náboženství.