Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků. V tento den začíná výuka náboženství a zkoušky Scholy a Scholinky. 

Čtvrtek: svátek sv. Matouše, evangelisty.

Sobota: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Neděle: při mši sv. v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Odpoledne v 14.30 se koná drakiáda, opět se sejdeme na prostranství Vypich vlevo ve směru na Bílou Horu. 

Připravujeme otevření Výčepu a Infocentra v sýpce, ale jak to u staveb (zvláště podléhajícím památkovému dozoru) bývá, poslední kroky jsou nejtěžší. Proto dnes otevíráme (pouze) tzv. sál, kam se přesouvá již známý stánek před kostelem. Bude tak zpřístupněn jakýsi mezičlánek mezi 1. a 2. etapou rekonstrukce přízemí sýpky.