Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. andělů strážných.

Středa: památka sv. Františka z Assisi. Modleme se v tento den za papeže.

Pátek: památka sv. Bruna, zakladatele kartuziánů. V tento den nebude probíhat zde v kostele eucharistická adorace.

Sobota: památka Panny Marie Růžencové. Při mši sv. v 7.00 přijme řeholní oděv a složí oblátské sliby br. Vladimír Šulc. Doprovázejme ho svou modlitbou.

Pondělí 9. října 2017: slavnost Výročí posvěcení baziliky. Proto 6. – 8. října se koná před areálem kláštera Posvícení. V rámci tohoto víkendu, tj. Pá, So, Ne, chceme zpřístupnit kostel od 10.00 do 17.00. To se neobejde bez pořadatelské služby – dozoru nad návštěvníky. Prosíme o pomoc, rozpis, kam se můžete zapisovat je v sakristii, bude postupně k dispozici i na webu farnosti. Děkujeme.

Sobota 14. října 2017: 45. setkání laického katolického sdružení Opus bonum (jedním ze zakladatelů byl náš arciopat Anastáz Opasek). Letos na téma „Občanská společnost.“ Setkání začíná mší sv. v 8.30, kterou celebruje Mons. Václav Malý.

Neděle 15. října 2017: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů, které nese název „Posezení nad Biblí.“ Hostem bude náš farník Jiří Šamonil.