Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Souhrnné informace na každý týden najdete v rubrice „Ohlášky.” Aktuality ze života farnosti každý týden.