Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Michael, Gabriel, Rafael – andělé, kteří jsou zváni dokonce archanděli, zastávají totiž zvláštní službu před Pánem, aby nám byli nápomocni v zápasu o dobro, v rozpoznávání dobrých zpráv a v rozlišování správného rozhodnutí.

Můžeme se k nim pomodlit, jak nás dnes učí papež František:

“Michaeli, pomoz nám v boji. Každý ví, s čím má dnes ve svém životě zápasit. Každý z nás ví, kde se svádí hlavní boj – ten, který může ohrozit spásu. Pomoz nám. Gabrieli, přinášej nám zprávy, přines nám radostnou zvěst o spáse, o Ježíši, který je s námi a spasil nás, dodávej nám naději. Rafaeli, vezmi nás za ruku a pomoz nám v chůzi, abychom si nespletli cestu a nezůstali stát. Ať stále kráčíme za tvé pomoci.“