Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Máme starost o děti, první školní den… Vracíme se zpět… Papež František nás vede k tomu, abychom se přiučili starostlivosti a lásce ke své planetě Zemi (1. září). Začátek měsíce září tedy znamená několik návratů…

„Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil“ (1. kniha Mojžíšova 2, 15)