Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Výročí posvěcení baziliky (260 let). Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do pomoci při Posvícení zde v kostele.

Úterý: památka sv. Vintíře, poustevníka.

Středa: památka sv. Jana XXIII., papeže

Čtvrtek: památka sv. Radima, biskupa

Sobota: 45. setkání laického katolického sdružení Opus bonum (jedním ze zakladatelů byl náš arciopat Anastáz Opasek). Letos na téma „Občanská společnost.“ Setkání začíná mší sv. v 8.30, kterou celebruje Mons. Václav Malý.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů, které nese název „Posezení nad Biblí.“ Hostem bude náš farník Jiří Šamonil.

Neděle 22. října 2017: Den misií. Po skončení mše sv. budou v ten den vzadu v kostele k dispozici misijní zápalky a kalendáře, skrze které alespoň symbolicky podpoříme všechny, kdo potřebují naši modlitbu a pomoc.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha