Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů, které nese název „Posezení nad Biblí.“ Hostem bude náš farník Jiří Šamonil.

Pondělí: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Úterý: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Středa: svátek sv. Lukáše, evangelisty. V tento den se koná pouť ke sv. Lukáši, pouť lékařů a zdravotníků v katedrále od 17.00.

Neděle: Den misií. Po skončení mše sv. budou vzadu v kostele k dispozici misijní zápalky a kalendáře, skrze které alespoň symbolicky podpoříme všechny, kdo potřebují naši modlitbu a pomoc.

Zveme všechny, kteří by chtěli přijmout svátost křesťanské dospělosti. Příprava na svátost biřmování v naší farnosti začíná 9. listopadu 2017 v 19.00 na faře.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti