Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tato neděle nese název: Den misií. V naší farnosti se věnujeme misiích zvláště na jaře v rámci akce Na světě nejsme sami. Přesto i dnes po skončení mše sv. můžeme pomoci tomuto dílu církve. Především svojí modlitbou a i aktivně: vzadu v kostele jsou k dispozici misijní zápalky a kalendáře, skrze které alespoň symbolicky podp2oříme všechny, kdo potřebují naši modlitbu a pomoc.

Sobota: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Středa 1. listopadu 2017: slavnost Všech svatých, v tento den máme společně slavit eucharistii, mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Čtvrtek 2. listopadu 2017: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00. Pobožnost za zemřelé na našem hřbitově začíná v 15.30 letos u hrobu církevního historika Mons. Jaroslava Polce, jehož hrob bude při této příležitosti požehnán. Hrob se nachází v horní části hřbitova vpravo od hlavních vchodu.

Neděle 5. listopadu 2017: při mši svaté v 9.00 bude připravena katecheze pro děti. Po mši svaté nebude obvyklé farní kafe na faře, ale zveme na požehnání informačního centra a pohostinství v sýpce. Program je připravován i na odpoledne pro děti i dospělé. Bližší informace v následujících týdnech.

Zveme všechny, kteří by chtěli přijmout svátost křesťanské dospělosti. Příprava na svátost biřmování v naší farnosti začíná 9. listopadu 2017 v 19.00 na faře.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha