Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Možná se ptáme: „Co mohu ovlivnit?” Můžeme více, než si myslíme. Každý věřící v Boha má DVA platné hlasy, a to nejen v parlamentních volbách. Jeden je faktický – při osobní prezenční účasti ve volebním okrsku, druhý je ale ještě silnější – při osobní duchovní účasti v modlitbě, na tento druhý hlas nezapomínejme! Modlitbou uznáváme nad sebou jediného Vládce, který dal za každého z nás svůj život. Tento Vládce v našem životě zmůže tolik, nakolik mu věříme. „Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky, nakloní je, kam se mu zlíbí” (Př 21,1). Bůh může skrze i naši modlitbu proměňovat (nezažili jsme to několikrát na sobě?)… Dokonce i politické činitele, jejich úmysly a plány! Proto: „U vás jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se!” (Lk 12, 7 – evangelium na dnešní den…).