Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa 1. listopadu 2017 je slavnost Všech svatých, v tento den máme slavit společně eucharistii, mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Čtvrtek 2. listopadu 2017: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a 18.00.

Pobožnost za zemřelé na našem hřbitově začíná v 15.30 letos u hrobu církevního historika Mons. Jaroslava Polce, jehož hrob bude při této příležitosti požehnán. Hrob se nachází v horní části hřbitova vpravo od hlavních vchodu.