Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali na naše zemřelé příbuzné, přátele a modlili se ně. Věříme, že lidská duše je nesmrtelná, proto klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povoláni žít ve stavu věčného světla. Žít tak, aby jednou náš život ústil tam, kde už nebude tmy ani zármutku. 

Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)