Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali na naše zemřelé příbuzné, přátele a modlili se ně. Věříme, že lidská duše je nesmrtelná, proto klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povoláni žít ve stavu věčného světla. Žít tak, aby jednou náš život ústil tam, kde už nebude tmy ani zármutku. 

Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti