Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Anežky České. Den svatořečení Anežky Přemyslovny (12. listopadu 1989) se stal významných pro svobodu církve v naší vlasti, proto jsme zváni do katedrály na mši svatou v 18.00. Je to zároveň pouť pracovníků a dobrovolníku v oblasti charitní služby církve. V tento den nebude večerní mše svatá. 

Čtvrtek: památka sv. Gertrudy, panny.

Pátek: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V tento den bychom v modlitbě měli pamatovat na naši zemi…

O Misijní neděli 22. října 2017 jsme vybrali 7 124Kč, tato částka byla odeslána na adresu Papežská misijní díla v Hradci Králové. Děkujeme všem, kdo jste přispěli i vám, kteří se za misijní dílo modlíte. Díky také všem, kdo sbírku organizovali. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha