Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: Vzpomeneme na sr. Akvinelu Loskotovou, zakladatelku Domova Svaté Rodiny. Letos je 10. výročí jejího úmrtí. Při této příležitosti bude mši svatou v 18.00 celebrovat biskup Karel Herbst SDB. Následuje v Tereziánském sále od 19.00 koncert ortodoxní a staroslověnské duchovní hudby. 

Úterý: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Středa: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kdo se starají o liturgickou hudbu. 

Čtvrtek: památka sv. Kolumbána, opata. 

Pátek: památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze a druhů mučedníků.

Sobota: památka sv. Kateřiny, panny a mučednice. 

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední týden liturgického roku. 

Sobota 2. prosince 2017: v 18.00 otevření nového liturgického roku, po mši svaté následuje novoroční agapé na faře. 

Neděle 3. prosince 2017: I. adventní s žehnáním adventních věnců. 

O Misijní neděli 22. října 2017 jsme vybrali 7 124Kč, tato částka byla odeslána na adresu Papežská misijní díla v Hradci Králové. Děkujeme všem, kdo jste přispěli i vám, kteří se za misijní dílo modlíte. Díky také všem, kdo sbírku organizovali.