Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: Vzpomeneme na sr. Akvinelu Loskotovou, zakladatelku Domova Svaté Rodiny. Letos je 10. výročí jejího úmrtí. Při této příležitosti bude mši svatou v 18.00 celebrovat biskup Karel Herbst SDB. Následuje v Tereziánském sále od 19.00 koncert ortodoxní a staroslověnské duchovní hudby.

Úterý: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Středa: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kdo se starají o liturgickou hudbu.

Čtvrtek: památka sv. Kolumbána, opata.

Pátek: památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze a druhů mučedníků.

Sobota: památka sv. Kateřiny, panny a mučednice.

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední týden liturgického roku.

Sobota 2. prosince 2017: v 18.00 otevření nového liturgického roku, po mši svaté následuje novoroční agapé na faře.

Neděle 3. prosince 2017: I. adventní s žehnáním adventních věnců. 

O Misijní neděli 22. října 2017 jsme vybrali 7 124Kč, tato částka byla odeslána na adresu Papežská misijní díla v Hradci Králové. Děkujeme všem, kdo jste přispěli i vám, kteří se za misijní dílo modlíte. Díky také všem, kdo sbírku organizovali. 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti