Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatá Anežka, jako dcera Přemysla Otakara I. jistě mohla svůj život prožít chráněna zdmi královských paláců. Rozhodla se jinak. Své království a opravdové bohatství objevila v pomoci chudým a ve starosti o nemocné. K tomu by neměla sil bez hlubokého vztahu ke Kristu – jeho království uskutečňovala, ne to své. V Božím království nalezla svobodu. Proto je naším vzorem a přimlouvá se i za naši cestu svobody…

Otče náš […] Přijď tvé království. (Matoušovo evangelium 6, 9 – 13)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha