Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tento čtvrtek 23. listopadu 2017 v 19.00 na faře se uskuteční další setkání těch, kteří mají zájem se připravit na svátost biřmování. Kdo má zájem, může se ještě přihlásit, respektive přímo se zúčastnit čtvrtečního setkání.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha