Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 20. listopadu 2017 se koná v našem klášteře vzpomínkový večer na sr. Akvinelu Loskotovou. Mši svatou v 18.00 celebruje biskup Karel Herbst SDB. Pozvánka.