Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně. 24.00 půlnoční mše svatá s Českou mší vánoční J. J. Ryby.

Pondělí: Slavnost Narození Páně. Mše svaté v 8.00, 10.00, 18.00.

Úterý: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Mše svaté jako obvykle v neděli.

Středa: Svátek sv. Jana, evangelisty. Mše svaté v 7.00, 18.00 s žehnáním vína. V 17.00 zde v kostele se koná vánoční hra u jesliček nazvaná: „V Betlémě není místo.“ Vystoupí děti a rodiče ochotnického souboru Impudici.

Neděle: Svátek svaté Rodiny. Mše svatá ze svátku pouze v 8.00 s obnovou manželských slibů. V 16.00 mše svatá na poděkování za občanský rok.

1. ledna: Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté v 8.00, 10.00, 18.00.Informace o ostatních dnech doby vánoční jsou k dispozici na rozpisech bohoslužeb.

Informace o ostatních dnech doby vánoční jsou k dispozici na rozpisech bohoslužeb.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti