Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátek svaté Rodiny (31. 12. 2017)

 

Mše svatá ze svátku pouze v 8.00 s obnovou manželských slibů. V 16.00 mše svatá na poděkování za občanský rok. Na Bílé Hoře v 16.30.

Pondělí: slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový občanský rok. Mše svaté v 8.00, 10.00, 18.00. Na Bílé Hoře v 11.00.

Úterý: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Pátek: je 1. v měsíci. Možnost soukromé adorace v kostele od 16.00 do 17.45, následuje mše svatá.

Sobota: slavnost Zjevení Páně. Mše svaté v 7.00, 18.00 s žehnáním vody, křídy a kadidla (případně zlatých předmětů náboženské úcty). Na Bílé Hoře v 11.00. Zde v Břevnově proběhne Tříkrálový průvod, který připravili rodiny s dětmi naší farnosti. Začátek bude v 17.30 u brány kláštera. Zároveň vykonáme Tříkrálovou sbírku (i po mši svaté).

Naše farnost může zažádat o 65 % z vybrané částky pro vlastní účely. Chceme je věnovat na vzdělání a základní potřeby dvou dětí, které naše farnost adoptovali v projektu Adopce na dálku®. Podrobnější informace o sbírce najdete na charitní nástěnce. 

Neděle: svátek Křtu Páně, závěr doby vánoční. Mše svaté dle obvyklého nedělního pořádku. Po všech bohoslužbách vykonáme Tříkrálovou sbírku.

Blíží se opatská benedikce 14. ledna 2018, v této souvislosti nebudou večerní mše svaté 12. a 13. ledna, ani mše svaté 14. ledna v 7.30 a 9.00. Vstup do kostela na benedikci bude na vstupenky, je možné si je vyzvednout v sakristii.