Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od Adventu vydáváme novou podobu (farního) Zpravodaje, jedná se pouze o tištěné týdenní periodikum nazvané Týdenní zpravodaj. Vychází vždy v neděli, pokud není stanoveno jinak. Veškeré informace v Týdenním zpravodaji jsou dostupné i na tomto farním webu. Je třeba brát na vědomí, že nemalá část našich farníků má dlouhodobý zájem o zprávy v tištěné podobě. Děkuji tímto Anně Kabíčkové za pomoc s redakcí periodika. Další číslo vychází o svátku Křtu Páně.