Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

24. 12. Štědrý den. Kostel se z důvodů příprav otevírá až v 15.30.

Sv. Markéta: v 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně. 24.00 půlnoční mše svatá, Česká mše vánoční J. J. Ryby.    

Bílá Hora: mše svatá z vigilie Narození Páně v 16.00.

 

25. 12.: Slavnost Narození Páně.

Sv. Markéta: Mše svaté v 8.00, 10.00 (s chrámovým sborem, orchestrem a se zpěvem koled) a v 18.00.

Bílá Hora: mše svatá v 11.00.

 

26. 12.: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

Sv. Markéta: mše svaté v 7.30, 9.00, 18.00.

Bílá Hora: mše svatá v 11.00.

 

27. 12.: Svátek sv. Jana, evangelisty. 

Sv. Markéta: mše svaté v 7.00, 18.00 s žehnáním vína. 

 

31. 12.: Svátek svaté Rodiny.

Sv. Markéta: Mše svatá pouze v 8.00 s obnovou manželských slibů!

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.

 

31. 12.: Zakončení občanského roku.

Sv. Markéta: Mše svatá na poděkování – Te Deum v 16.00.

Bílá Hora: Mše svatá na poděkování v 16.30.

 

1.ledna: Slavnost Matky Boží Panny Marie.

Sv. Markéta: Mše svaté v 8.00, 10.00 (s chrámovým sborem a orchestrem), 18.00.

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.

 

6. 1.: Slavnost Zjevení Páně.

Sv. Markéta: Mše svaté v 7.00, 18.00 s žehnáním vody, křídy a kadidla. 

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.

 

7. 1.: Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční.

Sv. Markéta: Mše svaté v 7.30, 9.00, 18.00.

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.