Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den opatské benedikce P. Prokopa Siostrzonka OSB, v tento den ohlášky vydány nebyly.